Detta är virtuella valutor

​Fenomenet med virtuella valutor såg dagens ljus första gången 2009 då man lanserade Bitcoin. Detta är den virtuella valuta som stått sig starkast och Bitcoin räknas idag som en tillgång och beskattas därefter vid avyttring och vinster enligt skatteverkets bestämmelser om "andra tillgångar".

Sedan Bitcoin har en uppsjö av virtuella valutor kommit och gått - några för att stanna medan andra floppar och vissa till och med blir utsatta för polisiära utredningar.

Digitala valutor är internetbaserade betalningsmedel, egentligen filer som används vid handel och alltså har ett värde i kapital, ett värde som ökar och minskar i värde i likhet med till exempel guld eller olja. Användningen av dessa digitala valutor är än så länge begränsad. Virtuell valuta ges inte ut av någon centralbank, utgivningen är inte reglerad och står inte under någon insyn. ​​​Sedan starten 2009 har det existerat 700 olika typer av virtuella valutor.

Den virtuella valutan, ett kärt barn med många namn

Virtuella valutor kallas även digital valuta och kryptovaluta.

Den virtuella valutan ges ut i olika format avsedda för olika användningsområden;

Slutna virtuella valutor används inom ett begränsat område som till exempel spel och inom World of Warcraft använder man en egen kryptovaluta som kallas WoW Gold.

Enkelriktade virtuella valutor kan köpas men inte säljas tillbaka och används i ebutiker, vid affärskedjor och i medlemsgrupperingar. Ett exempel på en sån typ av virtuell valuta är Amazon Coins.

Dubbelriktad valuta kan både köpas och säljas och denna typ av virtuell valuta kan öka respektive minska i värde och beskattas såsom "andra tillgångar" enligt skatteverkets bestämmelser. Bitcoin är den mest kända typen av denna sorts digitala valuta.

Myndigheter och banker har sedan lanseringen av den digitala virtuella valutan varnat för dessa på grund av dess kraftiga kurssvängningar och man har även varnat för möjligheten att bli rånad på sitt virtuella valutainnehav genom datahackers. Den risken lider dock alla, alltid - oavsett valuta.