Så blir du mer hälsosam

Tips för att bli mer hälsosam

En hälsosam livsstil innebär mer än bara att äta rätt och motionera. Det innefattar allt från att sköta om ditt mentala välbefinnande till att få tillräckligt med sömn. Här följer några nyckelsteg till en mer hälsosam livsstil.

1. Ät hälsosamt och balanserat

En balanserad kost full av färska grönsaker, frukt, magert protein, hela korn och minimalt med processad mat kan bidra till bättre hälsa. Undvik overeating och försök att äta ett brett utbud av olika livsmedel för att få alla de näringsämnen du behöver.

2. Motionera regelbundet

Regelbunden fysisk aktivitet är nödvändigt för god hälsa. Sträva efter minst 30 minuter måttlig intensiv aktivitet de flesta dagar i veckan.

3. Undvik skadliga vanor

Undvik dåliga vanor som rökning, överdrivet alkoholintag eller att leva ett stillasittande liv. Var noga med att regelbundet ta pauser och rör på dig om du har ett arbete där du sitter ner mycket.

4. Ta hand om din mentala hälsa

Mental hälsa är lika viktig som fysisk hälsa. Ta tid varje dag till att koppla av, reflektera och ta hand om ditt mentala välbefinnande. Detta kan innebära meditation, läsa en bok, tillbringa tid i naturen eller någon annan aktivitet som minskar stress.

5. Få tillräckligt med sömn

Sömnen spelar en viktig roll i din allmänna hälsa. Se till att du får mellan 7-9 timmars sömn per natt. God sömnhygien kan innefatta att hålla en regelbunden sömnplan, undvika blått ljus från enheter innan sänggåendet och säkerställa att ditt sovrum är mörkt, tyst och svalt.

6. Få regelbunden hälsokontroll

Oavsett hur hälsosam du är, är det viktigt att få regelbundna hälsokontroller. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella hälsoproblem innan de blir allvarliga.

Kom ihåg, små steg är nyckeln när det kommer till att göra livsstilsförändringar. Varje litet positivt val du gör för din hälsa kan göra en stor skillnad på lång sikt, skriver hälosajten jills.se

Ändra ditt tankesätt: Sätt för att bli mer avslappnad i vardagen

I den snabbt rörande världen vi lever i idag kan det vara en utmaning att hålla sig lugn och avslappnad. Ständiga påminnelser om arbete, hushållssysslor, deadlines och andra ansvar kan enkelt leda till stress och oro. Men genom att ändra ditt tankesätt kan du bli mer avslappnad i din dagliga rutin. Här är några tips.

1. Praktisera mindfulness

Mindfulness innebär att vara helt medveten om nuvarande ögonblick istället för att ständigt tänka på det förflutna eller framtiden. Genom att vara närvarande kan du lära dig att uppskatta nuet och sluta oroa dig för det du inte kan kontrollera.

2. Omfamna imperfektion

Ingen är perfekt och det är viktigt att komma ihåg detta. Lägg inte orimliga krav på dig själv. Genom att förstå att misstag är en del av livet och en möjlighet till lärande kan du känna dig mindre pressad att alltid vara ’perfekt’.

3. Fokusera på positiva tankar

Byt ut negativa tankar med positiva. Istället för att tänka på allt som kan gå fel, försök att fokusera på de positiva aspekterna och möjligheterna. Positivt tänkande kan skapa en känsla av lugn och välbefinnande.

4. Träna på att släppa saker

Vissa saker i livet är helt enkelt utom vår kontroll. Genom att träna på att acceptera saker som de är och släppa det du inte kan kontrollera, kan du skapa mer mental plats för avslappning och fågelvägen perspektiv.

5. Skapa en balanserad livsstil

Skapa balans mellan arbete, fritid, socialt liv och ensam tid. Om ditt liv är allt för fullspäckat är det lätt att bli stressad. För att bli mer avslappnad, behöver du tid för avkoppling och återhämtning.

6. Upprätta en regelbunden sömnrutin

Sömn är avgörande för både fysisk hälsa och mental hälsa. Att upprätta en regelbunden sömnrutin kan hjälpa till att minska stress och öka din känsla av avslappning i vardagen.

Genom att ändra ditt tankesätt kan du ta bättre hand om din psykiska hälsa och skapa en mer avslappnad livsstil. Det tar tid att ändra sina vanor, men med tålamod och praxis kan du skapa en mer avslappnad attityd till livet.